Commentaar, Gastenboek en/of Andere Zaken.

- Commentaar kan geleverd worden door via reacties (onder mijn berichten) te reageren.
- Mail kan via het envellopje dat onder mijn berichten staat.

- Het tekenen van het gastenboek kan met klikken op:

>>>>>>> G A S T E N B O E K <<<<<<<

--> In rechterkolom staat het Blogarchief.
--> In rechterkolom staat het Labelarchief.
--> Voor terug bladeren weblog zie onder de pagina:
Oudere Berichten

================================

================================Klik op het beeld voor meer gegevens.

================================


================================
>>>> Mijn video's op YOUTUBE <<<<

(Kies video, plaats muis op
beeld en
klik daarna op pijl
of ga rechtstreeks naar mijn
video kanaal KLIK HIER)

Hoi allemaal

Hoi allemaal
Een groet van mij, Emanuele, uit het verre Italië. Veel plezier op de weblog van mijn opa.

maandag 8 december 2008

Egoisme

Het bonussysteem staat ter discussie.
De huidige vraag lijkt niet te zijn of er een einde aan moet komen maar of het gewijzigd moet worden.
Dat blijf ik een merkwaardige vraag vinden.
Het hele bonus gedoe ligt mede aan de basis van de huidige financiële problemen.
Waarom dan de vraag of, en zo ja hoe, het stelsel gewijzigd moet worden maar niet de vraag of het stelsel moet worden gehandhaafd?

Het maakt niet uit of de bonussen op korte termijn dan wel op lange termijn worden verzilverd.
Hebzucht moet niet worden aangemoedigd.
Het is een slechte menselijke eigenschap waar een ieder gevoelig voor is.

Hebzucht is per definitie egocentrisch en werkt daarom in het maatschappelijk verkeer niet blijvend goed.
Egocentrisme maakt het onmogelijk om te kijken naar de moeilijkheden van anderen.
Het is het "pakkie an" niet.
Daarom moet deze menselijke eigenschap niet worden gestimuleerd en aangemoedigd.

De moeilijkheid is natuurlijk dat hebzucht een normaal verschijnsel is in de kringen van verstrekkers en ontvangers van bonussen.
Daardoor als volstrekt normaal wordt gezien.
Een verkregen recht waar men nou eenmaal recht op heeft.
Net als de collega bonusser.
Zo wordt het een kringetje mensen die functioneren los van de werkelijkheid van alledag.
Ogen gesloten voor die werkelijkheid.
Verliezers en winnaars.
Zij zijn de winnaars.
Maar blijken asociale verliezers, zij het met een verguld randje.

Mijn stelling is duidelijk.
Bonussen moeten worden afgeschaft.
Ze prikkelen inderdaad maar doen dat in de verkeerde richting.
Bovendien, waar zijn ze nodig voor?
De salarissen die worden betaald zijn meer dan vorstelijk.
Iedereen ziet dat mensen met hele gewone salarisjes in staat zijn om prachtig werk te leveren.
Ook zonder bonussen, hoogstens met een bonuskaart van AH en een kerstgratificatie van de baas.

Ik weet dat er lezers zijn die er van overtuigd zijn dat ik slechts uit jaloersheid spreek.
Het zij zo.

Mijzelf verdedigen is zinloos, heb ik gemerkt.
De huidige situatie doet dat wel voor me.

DQ
.

"Huisvader"land

In de VS, Groot-Brittannië en andere landen uit de coalition of the willing "de alliantie in de oorlog tegen Irak" is er onderzoek verricht naar de invasie in Irak.
Nog steeds weigert de leider van de CDA Jan Peter Balkenende zo'n onderzoek.
Waarom doet hij dat?
Het lijkt er op dat er iets te verbergen valt.

Wat zijn de maten waarmee de CDA meet?
Interessant omdat men zo hamert op fatsoen.
Fatsoen moet je doen.
Maar wie moet dat?
Kennelijk geldt dit niet voor de CDA en de christelijke leider van ons land maar alleen voor de bewoners van dat land.

Ik gebruik bewust het woord christelijk.
Dhr. Balkenende zegt te opereren vanuit zijn christelijke beginselen en mag daar naar mijn mening dus ook op worden gewezen.
Verbergen van iets dat het Nederlandse volk wil weten omdat het gevolgen heeft en kan hebben voor de eigen club en Nederland, is onfatsoenlijk.
Een regering heeft niet het recht om een land een oorlog in te rommelen.
En het lijkt nu sterk op gerommel.

Niet alles kan in de openbaarheid worden gebracht op het moment dat het speelt maar leg wel achteraf verantwoording af.
Ook voor eventueel gemaakte fouten en/of verkeerde inschattingen.
Als men dat niet doet is men kinderlijk, laf én onfatsoenlijk.
Wanneer het lef ontbreekt moet men geen functie ambiëren waarvan het zeker is dat er beslissingen genomen moeten worden die niet iedereen even leuk vindt.
De schijn wordt zo gewekt dat zo'n functie slechts te vervullen is áls het fatsoen ontbreekt of op z'n minst niet zo best ontwikkeld is.
Het wordt helemaal hypocriet als men dan wel fatsoen van de ander verwacht
en geïrriteerd wordt als die ander dat in eigen ogen niet is.
(Hoewel ik de indruk heb dat men het woord fatsoen steeds minder gebruikt. Als dat inderdaad zo is vraag ik me af hoe dat komt.)

Vroeger zei men: Gedraag je zoals een goed huisvader betaamt.
Dat zou nou best ook eens op kunnen gaan voor de "huisvader" van het land.

DQ
.

Nederlands?

Op een mailinglist kwam ik commentaren tegen op de onzin die soms wordt uitgekraamd.
Hieronder een voorbeeld van gewichtige taal:

"Docenten balanceren voortdurend tussen de concrete behoeften van
leerlingen, de context van de school, de verwachtingen vanuit de
maatschappij en de wetenschappelijke inzichten rond leren. De Master
Professioneel Meesterschap biedt docenten een verdieping op elk van die
terreinen. Binnen de opleiding werken de deelnemers samen met collega’s
uit andere scholen in professionele leergroepen. Zij worden gevoed door
inzichten uit de onderwijswetenschap, doorkijkjes naar de praktijk in
andere landen, modellen vanuit organisatie- en innovatiekunde en
technieken voor praktijkonderzoek. Inzichten en producten vanuit de
opleiding zijn direct bruikbaar voor de eigen schoolpraktijk."

En gelul als dit soort geklets werd op de hak genomen met de volgende tekst:

Tja, je moet je focussen op je targets en je objectives he, anders
cancel je de hele shit. Heb je je subscriptions al geupdate? Is nodig om je
skills te managen. Meestal doe ik een assessment request bij de tutor.
Performance review al gehad?

DQ
.