Commentaar, Gastenboek en/of Andere Zaken.

- Commentaar kan geleverd worden door via reacties (onder mijn berichten) te reageren.
- Mail kan via het envellopje dat onder mijn berichten staat.

- Het tekenen van het gastenboek kan met klikken op:

>>>>>>> G A S T E N B O E K <<<<<<<

--> In rechterkolom staat het Blogarchief.
--> In rechterkolom staat het Labelarchief.
--> Voor terug bladeren weblog zie onder de pagina:
Oudere Berichten

================================

================================Klik op het beeld voor meer gegevens.

================================


================================
>>>> Mijn video's op YOUTUBE <<<<

(Kies video, plaats muis op
beeld en
klik daarna op pijl
of ga rechtstreeks naar mijn
video kanaal KLIK HIER)

Hoi allemaal

Hoi allemaal
Een groet van mij, Emanuele, uit het verre Italië. Veel plezier op de weblog van mijn opa.

zondag 1 maart 2009

Vlucht over de Alpen

Enkele malen per jaar vlieg ik naar familie in het zuiden van Europa.
Omdat ik vliegen elke keer weer een bijzondere ervaring vind maak ik altijd video- of foto opnamen.
Hier een filmpje dat ik in december 2006 maakte van een vlucht over de Alpen.
De video begint met een klein stukje film van Schiphol met daarna de vlucht boven de Alpen.
Het is een reis met KLM Cityhopper van Bologna (Italië) naar Amsterdam Airport (Schiphol).
Zicht vanuit een Fokker 70.

DQ
.

Onderzoek en conclusie

Ik stel mezelf wel eens de vraag waarom ik eigenlijk geregeld een artikeltje aflever op mijn weblog.
In de eerste plaats natuurlijk omdat ik schrijven een leuke en inspirerende bezigheid vind.
Het is leuk als ik gelezen word maar tevens niet erg belangrijk voor me.
Als dat wel het geval zou zijn, dan zou ik op diverse fora of sites mijn weblog bekend maken.
Dat is niet het geval.

Dan wat betreft de inhoud van die "stukkies".
Het is voor mezelf ook interessant om daar over na te denken.
Er zal namelijk uit blijken wat me zoal bezig houdt.
De "gewone" dingen als familie, vrienden en hobby's.
Maar daar doorheen blijkt vooral mijn gevoel van verontwaardiging voor de onrechtvaardigheden in deze wereld te zweven.
Geregeld komt dit ter sprake.
Niet zo vreemd want onrecht ligt als een deken over de mensheid.
Overal is het te zien, mits je de ogen er voor open houdt; durft te houden.
Christenen noemen dit het gevolg van de zondeval.
Nou, die heeft dan geducht toegeslagen maar is geen gegeven waardoor er niets gedaan kan worden.

Er wordt me wel eens verweten dat ik me tamelijk kritisch opstel tegenover christenen.
Dat is mogelijk waar, maar het gaat me zeker niet om de kritiek als zodanig.
Ik zie echter dat christenen (GENERALISEREND, dat weet ik) zo weinig doen aan de oplossing van de problemen.
Soms zijn ze er zelfs de oorzaak van.

Kijk naar het meest christelijke land van de wereld.
De Verenigde Staten van Amerika.
Wat komt daar een geweld en onrecht vandaan.
Daar waar er zoveel christenen zijn, daar kan ik het me haast niet voorstellen dat er geen graaiers zijn geweest die én de oorzaak zijn van de huidige crisis én naar de kerk gaan.

Iemand die zegt een wedergeboren christen te zijn, is er mede de oorzaak van dat Azië in brand staat.
Tienduizenden doden in Irak.
Een onwinbare strijd in Afghanistan.
Naast de vele, vele slachtoffers is de de onrust nu zo groot dat de Taliban de kans heeft gekregen om in Pakistan enkele honderden kilometers verwijderd te zijn van de rode knop die zulke geweldige paddenstoelen veroorzaakt.

Hoe kijkt men in die landen naar het "christelijke" westen?
Hoe kán men er naar kijken?

Ook christenen geloven in geweld als oplossing.
Maar juist zij zouden de spiraal van geweld moeten doorbreken.
Juist zij zouden de spiraal van armoede en onrechtvaardigheden moeten doorbreken.
Misschien is dat wel één van hun grootste opdrachten in deze geslagen wereld.

Geweld is altijd de oorzaak en het gevolg van ander geweld.
Blader maar eens in de geschiedenisboeken.
Het geweld spat er van alle kanten van af.
Geen reden om er fatalistisch mee om te gaan.
Zo van: "Nou en? Er is altijd geweld en er zal dus altijd geweld blijven".
Dat zal inderdaad wel het geval zijn.
Maar met niks doen schiet je in ieder geval niets op.
Weg die speelgoedwapens, weg die gewelddadige computerspelletjes.

Als ik zo rond om me heen kijk en een beetje van de geschiedenis proef dan zie ik hier in mijn kleine landje een behoorlijk sociaal vangnet.
Gelukkig.
Als je je dan vervolgens afvraagt hoe dat ontstaan is dan zie je dat de stoot in deze richting voornamelijk is gegeven door linkse politieke partijen en vakbonden.
Vaak hebben de christelijke partijen er achteraan gehobbeld.
Soms noodgedwongen.
De taak als beschermer van de zwakken is niet hun sterkste kant.
Daar snap ik niets van.
Toen ik er ooit eens een brief over schreef aan het CDA kreeg ik als antwoord dat het niet aan mij gegeven was om hun beleid naast de Christelijke meetlat te leggen.
Uitroepteken.

Christenen houden zich vaak bezig met commentaar leveren op zaken als bijv. prostitutie, samenwonen voor het huwelijk, homoseksualiteit, evolutietheorie, abortus, doodstraf, seksualiteit enz. enz.
Absoluut belangrijke zaken.
Geen misverstand daarover maar ik hoor ze te weinig over bestrijding van geweld.

Ik ben er van overtuigd dat zolang christenen blijven geloven in geweld en verdienen aan hun wapenfabricaties, zolang zal het onrecht blijven bestaan.
Al hun moralistische strijd tegen eerder vermelde zaken zal mislukken omdat er niet met naastenliefde, begrip en mededogen wordt gereageerd, maar met agressie en geweld.
Soms letterlijk geweld, vaak verbaal geweld.
Alsof zij even de zaken van God op zullen knappen.
Daarmee afbreuk doende aan Diens macht.
De macht waar ze in geloven.
Toch?

Een ieder die zoekt naar tegenstrijdigheden in mijn verhaal en mijn opstelling in maatschappelijke (menselijke) zaken en me daarmee om de oren wenst te slaan, wens ik veel succes.
Het zal ze lukken.
Ik ben geen heilige en maak me ook schuldig aan agressieve gedachten.
Toch blijft mijn opvatting ten aanzien van geweld overeind.

Geweld (in al zijn, soms verborgen, vormen) is niet de boodschap van het Nieuwe Testament.
Is niet de oplossing voor de geweldige problemen waar we voor staan.

Ik heb daar jarenlang over nagedacht, jarenlang over gediscussieerd.
Van weinig dingen ben ik absoluut zeker.
Hier ben ik zeker van.
Ga er dan ook met niemand meer over in discussie.
Niet omdat ik bang ben dat die overtuiging gaat wankelen maar omdat vaste overtuigingen, gebaseerd op eerlijk en jarenlang onderzoek, geen onderwerp van discussie meer zijn in de zin van de mogelijkheid tot verandering.

DQ
.