Commentaar, Gastenboek en/of Andere Zaken.

- Commentaar kan geleverd worden door via reacties (onder mijn berichten) te reageren.
- Mail kan via het envellopje dat onder mijn berichten staat.

- Het tekenen van het gastenboek kan met klikken op:

>>>>>>> G A S T E N B O E K <<<<<<<

--> In rechterkolom staat het Blogarchief.
--> In rechterkolom staat het Labelarchief.
--> Voor terug bladeren weblog zie onder de pagina:
Oudere Berichten

================================

================================Klik op het beeld voor meer gegevens.

================================


================================
>>>> Mijn video's op YOUTUBE <<<<

(Kies video, plaats muis op
beeld en
klik daarna op pijl
of ga rechtstreeks naar mijn
video kanaal KLIK HIER)

Hoi allemaal

Hoi allemaal
Een groet van mij, Emanuele, uit het verre Italië. Veel plezier op de weblog van mijn opa.

woensdag 26 november 2008

Wetenschap en religie.

Twee wetenschappers hebben een boek geschreven over zin en onzin van alternatieve geneeswijzen, paranormale verschijnselen, religie enz.
De naam van het boek en de naam van de wetenschappers heb ik zo niet bij de hand.
Wel heb ik enkele vraaggesprekken met hen via de radio gevolgd.

Boven schreef ik over zin en onzin maar ik moet eigenlijk spreken over onzin.
In hun ogen bestaat alles dat niet wetenschappelijk is te benaderen niet en is dus onzin.
Er bestaat slechts één zin en dat is de zin van de wetenschap.
Merkwaardig dat mensen die het geloof van anderen veroordelen zelf eveneens geloven, zij het dan in de wetenschap.
Dat legt ze wel beperkingen op.
Want is ALLES met de wetenschap te verklaren?
De beide schrijvers zeggen uiteraard van wel.
Ik geloof (wéér dat woord) dat ze er naast zitten.
Hoe kan men dat n.l. zo zeker weten?

Weet de wetenschap inmiddels bijna alles?
Oh zeker, men weet veel, zeer veel.
Men weet steeds meer.
En men gaat er vanuit (gelooft) dat alles te weten en ooit wetenschappelijk te bewijzen zal zijn.
Dat is echter zeer de vraag.

De wetenschap heeft de beperkte bril van deze wereld op.
Dat is zelfs het geval ondanks de schitterende meetinstrumenten die we hier en in de ruimte (vlak bij) hebben.
Het blijft helaas buitengewoon beperkt.
Men kan niet weten hoe het is op hemellichamen honderden lichtjaren van ons verwijderd.
Wat weet men van de condities daar?
Nooit zal men het weten.
De afstanden zijn zo onvoorstelbaar groot en onze levensduur is in verhouding zo beperkt dat de gedachte daaraan hen alleen al klein en onzeker zou moeten maken.

We zijn gebonden aan deze fraaie aarde.
Daar hebben we onze handen vol aan.
De wetenschap zal nooit kunnen meten, dus wetenschappelijk nooit kunnen bewijzen of er een onzichtbare wereld naast de zichtbare wereld bestaat.
Ze hebben de instrumenten daar domweg niet voor.

In de religie neemt men dingen voor waar aan.
(God schiep de hemel en aarde uit niets.)
Dat doet de wetenschap ook.
(De Big Bang ontstond uit niets.)

De wetenschap heeft een hersengebiedje gelokaliseerd waarin er door elektrisch prikkeling religieuze ervaringen ontstaan.
Voor vele wetenschappers is dat het bewijs dat geloof onzin is.
Het zit gewoon in de hersens!
Voor gelovige wetenschappers is dit juist het bewijs dat het geloof geen onzin is.
God heeft er voor gezorgd dat in de hersens een "ontvanger" aanwezig is waardoor er contact met Hem mogelijk is.

DQ
.