Commentaar, Gastenboek en/of Andere Zaken.

- Commentaar kan geleverd worden door via reacties (onder mijn berichten) te reageren.
- Mail kan via het envellopje dat onder mijn berichten staat.

- Het tekenen van het gastenboek kan met klikken op:

>>>>>>> G A S T E N B O E K <<<<<<<

--> In rechterkolom staat het Blogarchief.
--> In rechterkolom staat het Labelarchief.
--> Voor terug bladeren weblog zie onder de pagina:
Oudere Berichten

================================

================================Klik op het beeld voor meer gegevens.

================================


================================
>>>> Mijn video's op YOUTUBE <<<<

(Kies video, plaats muis op
beeld en
klik daarna op pijl
of ga rechtstreeks naar mijn
video kanaal KLIK HIER)

Hoi allemaal

Hoi allemaal
Een groet van mij, Emanuele, uit het verre Italië. Veel plezier op de weblog van mijn opa.

dinsdag 19 februari 2019

Hulpverlener en hulpvrager

Een zichzelf wegcijferende hulpverlener wordt een hulpvrager.

Poten in de klei

Het is soms belangrijk om met je poten in de klei te staan maar pas op.
Goeie klei is net kauwgum.
Het kleeft en is moeilijk te verwijderen.

Tompouce

Ik zit te denken:
Stel dat ik één sneetje brood minder consumeer, hoe verantwoord is het dan om één tompouce te nuttigen?
Ik ben er uit (na ampel beraad).
Is verantwoord, maar niet meer dan twee.

CDA en fatsoen

"Fatsoen"
zei ooit het CDA
"moet je doen" .
Maar helaas,
pindakaas,
Die poen....

Geld en mededogen

Dhr. Geld en mevrouw Mededogen gaan niet gemakkelijk door dezelfde deur.

Abortus

Er wordt zo gemakkelijk over de vanzelfsprekendheid van abortus gesproken dat er over de ethische kant niet meer wordt nagedacht.
Daardoor worden degenen die dat wel doen, vaak zelfs agressief, als ouderwets en a-sociaal weggezet.

Face en Book

Gisteren rechtstreeks van Face tot Face met mensen gesproken.
Dat is zo mooi.
Je zou er een Book over kunnen schrijven.

maandag 18 februari 2019

Doof

Iedereen gaat zachter tegen me praten.
Ik denk dat er een onderlinge afspraak gemaakt is.
Een samenzwering!
Hoogst onfatsoenlijk.

De macht der gewoonte.

De macht der gewoonte is geregeld sterker dan ik.

Niet rijmend gedicht.

Een gedicht
Hoeft niet te rijmen
Als het maar
Rijmt.

Kruis en marteltuig

Vreemd.
In elke etalage van een juwelierszaak vind je kruisjes.
Dit terwijl het een gruwelijk martel -en moordtuig is.
De ene nog fraaier en duurder dan de ander.
Waarom geen gouden galgjes of leuke kleine zilveren elektrisch stoeltjes (met diamantjes) ?

Kruisende paden

Als paden kruisen kunnen er botsingen of vriendschappen ontstaan.

Boekenliefde

De liefde voor boeken gaat meestal samen met de liefde voor de inhoud er van.
Het is niet hetzelfde.

Laat en nooit

Soms is nooit veel beter dan laat.

Recht

Het "recht" van de rijken is vaak het gevolg van het onrecht aan de armen.

Schouder

Zojuist schouderde ik schok.

Gasboringen

Bij gasboring komt er een giftig gas vrij dat de hersens van hebzuchtige olie- en gasboeren aantast en politieke koppen  benevelt.

Geweten en geweren

Ik wilde iets over geweten, of gebrek aan, schrijven.
De telefoon wist het beter en maakte er geweren van.

Geweten

Het "Bevel is bevel" heeft, als het klakkeloos wordt opgevolgd, tot afschuwelijke zaken geleid.
Uitvoerders van overheidsbeleid denk hieraan bij het uitvoeren van het beleid.
Opvolgen van instructies mag nooit ten koste gaan van het eigen geweten.
Sjoemelen met je geweten maakt van verantwoordelijke mensen onverantwoordelijke individuen die de schuld bij anderen leggen.

Geweten

Ik heb altijd geweten dat er mensen zijn die iets op hun geweten hebben ondanks dat ze geen geweten hebben.

zondag 17 februari 2019

Lichaam en geest

Lichaam en geest zijn niet te scheiden.
Doe je dat wel dan ben je hartstikke dood.

Veilig vliegen

Het is bijzonder veilig om met een schoenpoetser in het vliegtuig te zitten.
Het aantal vliegtuigongelukken waarbij een schoenpoetser om het leven is gekomen is zeer gering.

Normaal gedrag?

Is abnormaal iets wat we niet gewend zijn en normaal wat we wel gewend zijn?

Jaren geleden werkte ik in een psychiatrische instelling (Inrichting toendertijd).
Kwam daar zeer merkwaardige dingen tegen.
Toen ik eens met een kennis de stad in ging werd ik er door hem op geattendeerd dat er iemand tegen een lantaarnpaal stond te praten.
Tamelijk abnormaal gedrag, zou je zeggen.
Toch viel het me niet als iets bijzonders op, hoewel ik het had gezien.

Gelukkig interpreteer ik dat soort dingen al weer jaren goed (denk ik).

Moderne weggooi broek

Mijn broek is beschadigd.
De pijpen rafelen en er vallen gaten in.
Is de broek nou modern  geworden of weggooirijp?

Kinderlijk gedrag

Opvallend dat kinderen altijd het onderste koekje uit de koektrommel willen vissen.
Natuurlijk pas nadat ze eerst alle andere koekjes met vieze vingertjes te hebben bevoelt.

Zo zie je dat je pas iets kunt bereiken als je bereid bent om vieze handen te maken.
En...... je als een kind te gedragen.

Valentijnsdag

Valentijnsromantiek.
Hij is op weg naar huis, belt zijn vrouw op en vraagt:
"Moet ik nog bloemen meenemen?"

zaterdag 16 februari 2019

Koken

Hoe kan sport verbroederen als alles er op gericht is om beter te zijn dan de ander?

Sport verbroedert?

Hoe kan sport verbroederen als alles er op gericht is om beter te zijn dan de ander?

Inlevingsvermogen

Kijk eens met de ogen van een ander.

Markt en mens

En ik denk dat de
heer Marktgericht denken en mevrouw Mensgericht denken slechts een slecht huwelijk kunnen sluiten.

De zo erg kleine mens

Heb je de foto gezien van de Aarde genomen vanaf Mars?
Dat kleine lichte speldeprikje?
Daar waar die kleine mensjes in hele grote dingen zo verschrikkelijk klein kunnen zijn.
Daar waar ze zich opstellen alsof ze het middelpunt van het universum zijn.
Daar waar meer geld voor wapens dan voor armoedebestrijding beschikbaar is.

Ja, daar waar de mens zo heel, heel  heel erg klein is!

vrijdag 15 februari 2019

Mededogen

Er is zoveel meer belangstelling voor de 100 rijksten dan voor de 100 armsten in Nederland.
Terwijl de eersten geen belangstelling of medeleven nodig hebben.
Wat is er toch mis?

Onrechtvaardig recht

Recht in juridische zin kan zo onrechtvaardig in menselijke zin.

Blote grote mensen

"Grote" mensen worden geboren zonder dat ze iets om het lijf hebben.
Vaak blijft dat zo.

Macht en geld

Macht met geld.
Gaat altijd ten koste van de machteloze zonder geld.

woensdag 13 februari 2019

Zak en as

Hij was in zijn sas.
Zij in zak en as.
Hij was heel tevree.
Zij dacht, wat moet ik er mee?

De naakte waarheid

Ik kwam zojuist een autoriteit tegen.
Hij was wat licht geraakt.
Ik dacht nog wat een zegen.
Hem zo te zien en niet naakt.

Mijn oude weegschaal

Meten
Is weten.
Daarom was ik zo tevree.
Met de weegschaal die het niet meer dee.
Hij ging niet hoger dan tachtig.
Dat was prachtig.

De advertentie was een lokker.
Ik bezweek voor Blokker.
De nieuwe doet het beter.
Heeft digitaal een meter.

Weet zeker en gewis.
Dat de oude prettiger is.
Ben je met iets tevree.
Hou het zo, geluk er mee.
.

Papieren en maatschappij

In deze maatschappij
Met meer ik dan wij.
Ben je zonder papier.
Een avonturier
Pas met papieren ben je iets.
Zonder dat ben je niets.

Moord en christenen

Velen die fel tegen euthanasie zijn, omdat ze het moord vinden (en door God verboden), hebben geen enkel moreel bezwaar tegen het doden van een door de staat tot vijand verklaard medemens

Baard

Een baard maakt een man niet mannelijk.
Een baard ís mannelijk

Roeien zonder riemen

Noodgedwongen moet je soms roeien met riemen die je niet hebt.

De grote, kleine, mensen

De groten dezer aarde zijn vaak hele kleine mensjes.

dinsdag 12 februari 2019

Boek over Nederlands-Indië

Er gebeurde iets vreemds vanmiddag.
Al eerder had ik iets dergelijks meegemaakt.
Ik kreeg een boek in de handen.
Het stond rechtop op een tafel in mijn "huis"boekhandel.

Ik heb geen vrienden, oud-vrienden, familie of oud-familie uit Indonesië.
Liever gezegd uit het oude Nederlands-Indië.
Wat ik er van weet is dat wat ik gelezen heb.
Ik weet wat Nederland daar uitgevreten heeft in al die jaren.
Maar wat ik ervoer had daar niets mee te maken.

Ik pakte het boek op en opende het.
Zodra ik enkele oude foto's zag overviel me een sterk gevoel van heimwee.
Snel sloot ik het boek en zette het terug.
Bang dat de vochtige ogen zich vol met tranen zouden vullen.

Ik kan het niet plaatsen.
Constateer slechts dat de ontroering echt is.
Net als het gevoel van onrust dat ik ervaarde.

Dat boek.
Ik zou het willen hebben.
En het dan eerst in een hoekje willen zetten.
Tot ik er eventueel aan toe ben het open te slaan en er in te kijken en te lezen.

Het is een vrij prijzig boek.

Moeder

Soms voel ik me thuis
Niet thuis.
Is mijn huis.
Niet mijn huis.
Is mijn heden.
Het verleden.
Waarin ik leef.
Mijn "zijn" beleef.
Het is een vreemd verlangen.
Een gevoel dat niet te lang blijft hangen.
Maar even ben ik thuis.
In het huis.
Bij mijn eerste voeder.
                          MOEDER.
.

Een vriend en zijn vrouw

Ik heb een vrind.
Kende hem al als kind.
Belt hij zijn vrouw.
Dan eindigt hij.
Altijd verheugd en blij.
Met:
                "Ik hou van jou".

Goed omgaan met....

Soms geeft het bewijs van dingen die je goed kunt niet voldoende zekerheid om goed om te kunnen gaan met de dingen waar je minder goed in bent.

Deugd

Deug deugt

Zonder zonde

Enige jaren geleden haalde VVD fractie voorzitter Halbe Zijlstra de bijbel aan:
"Wie zonder zonde is werpe de eerste steen".
Mooi zo'n bijbelvast persoon.
Hij vergat er bij te vermelden dat er geen bijbelteksten te vinden zijn die alleen voor sjoemelende VVD-ers gelden.

Oh, oh als een radeloze bijstandsmoeder in de fout gaat.
Waar blijft dan de VVD stem:
"Wie zonder zonde is werpe de eerste steen"?
.

Eigen gelijk

Graaf je vast in je eigen gelijk en je bent steeds vaster overtuigd van het ongelijk van de ander.
Dat mag dan ook best wat leventjes kosten.

Zondebok

Hij die een ander tot zondebok verklaart is er mede verantwoordelijk voor als diegene zich als zodanig gaat gedragen.

maandag 11 februari 2019

Kind, volwassene en pijn

Met mededogen.
Kijk ik in de ogen.
Van het jochie dat ik was.
Zes jaren was ik pas.
De oorlog net voorbij.
Ik lijk verdrietig en niet blij.
Dat hoorde ik te zijn.
Maar in die ogen zie ik de pijn.
Die in het latere leven.
Voor een gedeelte is gebleven.
.

Dood door peuk

't Is alweer geruime tijd geleden.
Haar heden was nu verleden.
Op haar kist een peuk met as.
Hetgeen zeer symbolisch was.
Ooit verklaarde ze "dood"leuk.
Mijn einde komt door de peuk.

De splinter

Ik stap uit bed.
Niet omdat ik wil.
Maar omdat het moet.

Ik gooit de dekens aan de kant.
Sla keihard met mijn hand.
Tegen een houten plank.
En krijg als dank.
Zo, midden in de winter.
Onder een nagel, een splinter.
Valt niet mee, zo koud uit bed.
Dat gehannes met een pincet.
Maar ik heb gewonnen.
Zelfs het bloed is geronnen.

En nu met frisse moed
De nieuwe dag tegemoet.
.

Schrander

Ze delibereerden.
En allen beweerden.
Als zijnde profeten.
Het beter te weten.
Want de ander.
Was logisch, minder schrander.

Het zijne van denken.

Ik heb er flink over nagedacht maar denk er uiteindelijk
het zijne van.

De dichter

De dichter hekelde zijn hekeldicht.

Hypochonder

"Ik voel me goed" zei de hypochonder
"wat zal er nu weer mis zijn?"

Geen steen kapot kunnen slaan

Aan de weg timmeren en nog geen steen kapot kunnen slaan....

Brood en spelen

"Geef de mens brood en spelen" zeiden de oude Romeinen al.
Het laatste is gelukt.

Ei kunnen bakken

Sommigen hebben de top van hun kunnen bereikt maar zijn niet in staat een ei te bakken.

Geld en geliefd zijn

Er zijn mensen die de top hebben bereikt als ze barsten van het geld.
Er zijn mensen die de top hebben bereikt als ze geliefd zijn.
Beiden gaan dood.

Angst

Er zijn zo van die momenten dat je knap bang kunt zijn van je angst.

Zwaktebod

Sorry zeggen is geen zwaktebod.
Het is een teken van kracht.

Het gemak van de computer....

Nog niet zo lang geleden liep je naar een loket.
Regelde je zaken en ging heen.
Opgelucht want geregeld.
Afdoende!

Nu zit je achter de computer.
Ga je naar de website.
Veeg je het zweet van je voorhoofd (Na ongeveer drie kwartier)
Probeer geen onvertogen woord te zeggen.
Regel je je zaken níet.
(want té ingewikkeld).
Sluit je de computer af en hoop de volgende dag(en) voldoende afgekoeld te zijn om het nogmaals te proberen.
Volledig overtuigd van het feit dat het weer niet zal lukken, hulp telefonisch onbereikbaar is evenals de e-mail aangezien dat adres onbekend is.
Daarna neem je een dubbele paracetamol.
Spoel je dat weg met zeer sterke koffie en krijg spijt van onheus gedrag naar gezinsleden.

Gelukkig zijn alle sites waar je moet betalen zeer klantvriendelijk....!!

Ja, de computer heeft alles een stuk eenvoudiger gemaakt.

Volle dag

Van een volle dag houd ik soms een leeg gevoel over.

zondag 10 februari 2019

De overheid en geld.

Ieder is gebaat.
Bij de magie van onze staat.
Zij maakt alles duur.
Dat lijkt nogal zuur.
En een grote strop.
Fout. Alles wordt er beter op.
We worden immers verblijd
Door onze overheid.
Want, ondanks dat ze halen.
En het volk moet betalen,
Zal het allen beter gaan.
Dat is geen waan.
Doch grote truuk.
Geloof je dat?
                        Kukelekuuk!!
.

Dronken

Ik ben misschien wat sikkeneurig
Zei hij, humeurig.
En hij schonk zich vol.
Met alcohol.
Maar met zijn dronken kop.
Werd de sfeer er niet beter op.
De nare stemming ging henen.
Toen hij met de taxi was verdwenen.

.

Diplomatiek

Een diplomatiek antwoord is wel diplomatiek maar nooit een antwoord.

zaterdag 9 februari 2019

Nuilen

Stop met nuilen.
't Is om te huilen.
Dat gezeur.
Dáár, 't gat van de deur.

Kapotte cultuur

Ook vernietiging van cultuur is een uiting van cultuur.

Bijzit

Zijn bijzit.
Zát tijdens de nazit.

Ego

Niets is zo egoïstisch als egocentrisme.

Dat wicht en de nicht

Ieder zwicht.
Voor het gezicht.
Van dat knappe wicht.
Maakt op haar een fraai gedicht.
Behalve een nicht.

De dode bakker

De bakker sloeg zijn wijf.
Moe van haar gekijf.
Ze pakte toen de deegrol
En sloeg hem keihard op zijn bol.
Dat maakte hem hartstikke dood.
Nu bakt ze alleen het brood.

Mislukte liefde

Zij had verdriet.
Hij had verdriet.
Ze waren beiden.
Van elkaar gescheiden.
Liefde is blind.
Dat weet elk kind.
Maar het samen leven.
Duurde steeds maar even.
Altijd liep het uit de hand.
Trammelant!

vrijdag 8 februari 2019

Bankentoezicht

Bankentoezicht.
Oh, er zijn staan vast nog meer woorden zonder betekenis in een woordenboek.

Zout

Eén korreltje zout is vaak volstrekt onvoldoende.

Doof

Ook een dove kan een goede verstaander zijn.

Slappe lach

De slappe lach wint het van de sterke wil

Tijd en verbazing

Ik ben er van overtuigd dat er over 20, 30 jaar met verbazing wordt terug gekeken op zaken die we nu vanzelfsprekend vinden.

Bij de tijd

Om bij de tijd te blijven is het goed om tijd vrij te maken zodat je wat tijd voor jezelf kunt nemen, ook al zou het voorlopig slechts tijdelijk zijn wegens gebrek aan tijd.

Christenen

Christenen zitten Christus geregeld in de weg.

Groene vingers

Je zult toch maar groene vingers
en blauw bloed hebben..
Je zou er kippenvel, hamertenen, een lange neus en knikkende knieën van krijgen.

donderdag 7 februari 2019

Nummer acht

Dat is me toch een nummer, zei ze zacht.
En noteerde in haar dagboek:
                .           ACHT

Modepop

Achter etalageruiten
zag ik een modepop
die zonder kop.
aanstaande kopers stond te verleiden
Later zag ik buiten.
Hele mooie meiden.
En dat is gewis
Iets dat veel aantrekkelijker is.

Vergeten naam

Ik heb er aan gedacht.
Maar ben het weer vergeten.
Dat had ik wel verwacht.
Geen idee meer hoe ze heette.

De oude buurt

De straat waarin ik woon.
Heeft vele muren.
En daarin, dat is gewoon.
Leven vele buren.
De jongeren van jaren.
Wonend in de oude panden
Zullen kinderen moeten baren.
Wil de wijk niet in mufheid verzanden.

Dus jonge mensen opgelet.
Op naar bed.
.

Ouderen en geld

De z.g.n. niet-productieve ouderen zijn kennelijk productief genoeg om onvenredig des lands tekorten aan te vullen.

Oude uitdrukking

Ik las in een oud boek:
"Hij had de deur open gesloten."
Ik herinner me die uitdrukking.
Best vreemd eigenlijk.

Sneeuw

Je zult toch een lekkere stevige sneeuwbui willen zijn en niet verder kunnen komen dan wat natte viezigheid.

Tijd

Als je gepensioneerd bent heb je alle tijd om te overdenken wat je allemaal in/met je leven had kunnen doen als je er tijd voor genomen had.

Paterke Pieter

Het is 'maar' een liedje.
Maar wel een liedje dat mij elke keer ontroerd.
De mensen weten het allemaal zo goed.
Ach, ach.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik zing nu 't lied van het Paterke Pieter
Een herdertje Gods uit het land van Palliter
Die had over de Heer zo z'n eigen gedachten
Van tiereliedom, zo z'n eigen idee

Hij zat in de zon, liet de bloemekes bloeien
Hij liet er de wijn 's avonds rijkelijk vloeien
Die had over de Heer zo z'n eigen gedachten
Van tiereliedom, zo z'n eigen idee

Hij was elke zondag te laat voor de missen
Dan zat 'ie op snoek en forellen te vissen
Die had over de Heer zo z'n eigen gedachten
Van tiereliedom, zo z'n eigen idee

Hij liet in de biechtstoel de mensen soms wachten
Hij liet in de preken de mensen veel lachen
Die had over de Heer zo z'n eigen gedachten
Van tiereliedom, zo z'n eigen idee.

"Die man is niet goed, die leeft niet naar de letter
Die gaat naar de hel", zei men "net als een ketter"
Die heeft over de Heer zo z'n eigen gedachten
Van tiereliedom, zo z'n eigen idee

Men liep op den duur met een boog om z'n huisje
En wie hem voorbij liep, sloeg haastig een kruisje
Die had over de Heer zo z'n eigen gedachten
Van tiereliedom, zo z'n eigen idee

Hij stierf met een glimlach; "Heer, zo moet het wezen
Die is naar de hel", zei men "God zei geprezen"
Die had over U, Heer, zo z'n eigen gedachten
Van tiereliedom, zo z'n eigen idee.

Nu is hij daarboven gelukkig, tevreden
En glimlacht met God om die dwazen beneden
Want ach, ons Lieve Heer heeft zo z'n eigen gedachten
Van tiereliedom, zo z'n eigen idee.

Henk Elsink

Roeping

Roeping bestaat.
De roep van het geld.
De roep van het grote geld.
De roep van het graai geld.
De roep van het bonus geld.
Kortom:
De roep van het egoïsme.
De roep van:
"Na mij de zondvloed".
De roep van:
"Ik zorg verrekte goed voor mezelf, laat God de rest maar doen".

Inderdaad.
Roeping.
Het bestaat!
.

Geliefde

Niets is zo aanwezig als een geliefde afwezige.

woensdag 6 februari 2019

Een wijs man

Een wijs man zei ooit niets.

Hitler en zijn volgelingen

Hitler zou een vergeten dood gestorven zijn als hij geen gehoorzame volgelingen had gehad.

Niets doen

Niets doen is soms het beste wat je kunt doen.

De brouwer

Ik brouw brouwde de brouwer.

De steler

Ik steel.
En deel.
Zei de steler.
Tegen de heler.

Jan met de pet

Jan met de pet.
Heeft een hoed opgezet.
"Ik vind het maar pet
Het staat niet goed".
Zei de man met hoed.
Doch zonder pet.

De ambtenaar en de bedelaar

Het is naar.
Maar waar.
Zei prikkelbaar,
de ambtenaar.
Tegen de bedelaar.
Je bent een sjoemelaar.
Dat is laakbaar.
Ik verklaar.
Vandaar.
Als wetsdienaar
De open deur is dáár!

Fruitige frater

Vreselijk
Vriendelijke
Vreemd
Vrolijke
Vrome
Fruitige
Frater
Frederik
Frituurde
Frisse
Fraaie
Franse
Fricandellen
.

dinsdag 5 februari 2019

VVD

De verhoging van de maximum snelheid levert géén extra luchtvervuiling op.
Dat komt omdat de VVD de natuurwetten beheerst.
Dat is zoooo knap van de VVD.
Daarom wordt alles beter als de VVD aan de macht is.
Stem dus op díe club.
Machtig mooi.

Echt?
Ja (zonder uitroepteken).

Falend politiek

In een film over de naderende tweede wereldoorlog hoorde ik de opmerking
                "De politiek faalt".
Als we rondom ons heen kijken, dichtbij en veraf, kunnen we herhalen
                 "De politiek faalt"
Hoe komt het toch dat we deze moedeloos makende zin kunnen blijven herhalen?
Het antwoord is dat alles wat mensen doen het risico loopt om te falen.
Mensen falen.
De werkelijkheid is voor mensen te complex.
Ze zijn gedwongen om te falen.
Trieste constatering.

Nietjes

Enig tijd geleden ontstond in dagblad Trouw eventjes een nietszeggend lezersdebatje over niet aanwezige nietjes in een krantgedeelte voorheen voorzien van nietjes.
Dit nadat de krant, eerder zonder nietjes, nu weer voorzien bleek van nietjes hetgeen de ene lezer deed verzuchten:
"Nu gelukkig niet meer een krant zonder nietjes"
en de andere lezer:
"Niet toch, hé bah, weer een krant met nietjes"
Inderdaad nietszeggende nietige nietjesdiscussie.
Debaters zullen wel goed pratende maar niets zeggende politici zijn, nietwaar?

maandag 4 februari 2019

zaterdag 2 februari 2019

Geld

Herhaald:

Ken je 'In De Ban Van De Ring"?
En dan bedoel ik de boeken.
Niet de film.
Velen hebben ze als sterk religieus beleefd.
Ik ook.
Er is veel duisternis in het verhaal.
Steeds meer heb ik het gevoel dat nu die duisternis als een dikke zwarte deken over de wereld wordt uitgerold.
Gevoed door grenzeloze ambitie, haat, egoïsme en stromen van bloed.
Kan dit nog gekeerd worden?
Ja, theoretisch wel.
Als dit alles wordt omgezet in liefde voor de ander.

                    - Heb uw naasten lief.-

En die naasten zijn niet alleen familie, vrienden, buren of Nederlanders.
Die naaste is ook het kind dat halfverhongerd en blauwbekkend van de kou in een tent zit elders in de wereld.
Het is zelfs een narcist als Trump, die met zijn geld en macht veel zou kunnen betekenen.

Ja, theoretisch wel.
.

Geweld als donkere deken over de wereld

Herhaald:

Ken je 'In De Ban Van De Ring"?
En dan bedoel ik de boeken.
Niet de film.
Velen hebben ze als sterk religieus beleefd.
Ik ook.
Er is veel duisternis in het verhaal.
Steeds meer heb ik het gevoel dat nu die duisternis als een dikke zwarte deken over de wereld wordt uitgerold.
Gevoed door grenzeloze ambitie, haat, egoïsme en stromen van bloed.
Kan dit nog gekeerd worden?
Ja, theoretisch wel.
Als dit alles wordt omgezet in liefde voor de ander.

                    - Heb uw naasten lief.-

En die naasten zijn niet alleen familie, vrienden, buren of Nederlanders.
Die naaste is ook het kind dat halfverhongerd en blauwbekkend van de kou in een tent zit elders in de wereld.
Het is zelfs een narcist als Trump, die met zijn geld en macht veel zou kunnen betekenen.

Ja, theoretisch wel.
.

vrijdag 1 februari 2019

Hoofd in de wolken

Ik liep
Op straat.
Keek naar omlaag.
Zag slechts stenen.
Mensen om mij heen.
Zag ik niet.
Want ik liep.
Met mijn hoofd in de wolken.
.

donderdag 31 januari 2019

Rode cijfers

Vandaag niets uitgegeven
Toch werd geld van rekening afgeschreven.
Hoefde er niets voor te doen.
Het verdween gewoon, mijn poen.
De bank die gister nog zwart bood.
Schrijft nu mijn cijfers in het rood.

De filoloog

De filoloog
Had slechts oog
Voor oude talen
Kon daardoor de huur niet betalen
Omdat de nota die hij las.
In modern Nederlands was.

Heimwee

Al jaren woon ik in Twente.
Een prachtige streek.
De tuin van Nederland.
En toch......

Kijk ik uit de trein naar en in het kale polderland.
Het land van mijn wortels.
Soms zonnig.
Soms koud en nat.
Dan overweldigd mij vaak een tomeloos thuisgevoel.
Dan valt de Twentse pracht weg.
Dan zie ik in de verte de duinen.
Herinner ik mijn vader en moeder.
Samen op een kleedje in het zand.
Ruisende dennenbossen.
Dan naderen de boerderijen.
Stolpboerderijen.
Dan nadert Alkmaar.
De stad van mijn jeugd.
Dan denk ik een beetje triest aan Hengelo.
De stad waar ik al jaren woon.
De stad waar mijn oudste twee kinderen geboren zijn.
Waar eigenlijk alleen mijn huis mijn thuis is.
Niet voor niets een huis van 120 jaar oud.
Een heel oud huis in een betrekkelijk jonge stad.
Met een nog jonger centrum.
De oorlog heeft er huisgehouden.
De elkaar opvolgende gemeentebesturen zorgden voor de rest.
Ik woon in het centrum.
Loop ik een rondje centrum dan ben ik na een kwartier weer thuis.
Bijna nergens een echt oud pand te vinden
Nergens een oude muur.
Een muur waar de geschiedenis van afdruipt.

Alkmaar waar de trein stopt.
Een oude goed geconserveerde binnenstad.
Het Waagplein.
Gezellige cafés.
Hier wel een oude muur.
De kalk is er afgebikt.
De afbraak en de opbouw van eeuwen in
ruwe en ongelijke stenen duidelijk te zien.
Opgebouwd door arbeiders waar niets meer van over is behalve dat wat ze in stenen hebben achtergelaten.
Hard werk.
Armoede.
Maar een erfenis die ik nooit kan en zal achterlaten.
Daar smaakt me een drankje en eten dubbel zo goed.
Ik schurk even tegen de muur aan en voel de geschiedenis.
Ach ja, Alkmaar.

En dan heb ik het nog niet over Enkhuizen.
De stad van mijn geboorte.
Lyrisch kan ik worden.
Maar het doet pijn.
Want ik woon daar niet.
Ik zal daar nooit wonen.
Mijn kinderen en kleinkinderen wonen hier.
In Hengelo.
Ik ben te oud om te verkassen.
Te oud om opnieuw te beginnen.

Hotels en B&B plus reisgeld maken bezoeken duur.
Het is geen weggegooid geld.
Hoop dat de omstandigheden blijven meewerken.
Dan zal ik nog geregeld de reis ondernemen.
Proeven van de wortels.

Ik schrijf nu in Hengelo.
In mijn huis.
Mijn thuis.
.

Onrust

Er is iets
En ik weet niet wat
Maar het maakt me onrustig.
Ken je dat?

Kilte

In jouw blauwe ogen
Zie ik de onpeilbare diepte
Van de oceanen,
De onmeetbare hoogte van
De hemel
En.......
De kilte van een
Ijsschots.

Computer techniek

Computertechniek.

If a packet hits a pocket
On a socket
On a port,
And the bus is interrupted
As a very last resort,
And the address of the memory
Makes your Hard Disk abort,
Then the socket packet pocket
Has an error to report!

(Onbekend)

Vandaag en morgen

Maak je geen zorgen.
De week vordert gestaag.
Morgen komt morgen.
Maar vandaag is het vandaag.

woensdag 30 januari 2019

De schakelaar

Ik moet, ik kan er niet van slapen.
Het is te erg, het is te hard.
Sorry ik moet je stoppen.
Er moet een eind aankomen.
Er zit niets anders op.
Alle rust wordt verstoord
Ik moet je uitschakelen.
Al valt het me zwaar.
Zojuist nog heb je me veel plezier gedaan.
Alles is donker om me heen.

Waar is die schakelaar?
.

Bed stilte

Ik was moe
En aan slapen toe.
De dekens ingestopt
Het kussen opgeklopt.
Mijn oor te luisteren gelegd.
Onnodig, niets werd gezegd.
Mijn oren.
Konden slechts stilte te horen.
Die plots werd onderbroken.
Toen ik, lekker ingedoken.
Ongehoord.
Door sirenes werd gestoord.
Niet de Griekse halfgodinnen.
Die je beroofde van je zinnen.
Maar de politie.
In alarmpositie.
Het bed was warm.
Sloot mijn oren voor het alarm.
Keerde mijn gezicht.
Deed uit het licht.
En gaf me over aan de dromen.
Die zeker zouden komen.
.

Twents

In zijn hart had Willem Wilmink een speciale plek ingeruimd voor de Twentse taal. In het Enschedese stadsplat gaat dat dan zo:

Heftan hattat

Zundag weer verjöarsviseet
en iej weet wa hoo dat geet:

Herman hef zoo zeek ewes,
Graads mut ok weer oonder t mes,
Trui hebt z' alns a vort-enomn,
Kloas is oet de tied ekomn,
Leida hef zon pien in t lief,
oo, dat aarme, aarme wief.
En hoo is t dan noe met Bernard?
Heftan tattat! Heftan tattat!
Hee har völs te völ patat had
en doo hef e t dus an t hart had.

Dat genöal, oo man oo man,
doodzeek goa'j op hoes op an.

- Willem Wilmink (1992)

Maatschappij

De bovenlaag van de maatschappij blijkt vaak het onderliggend probleem.

Geen woorden meer

Ze kwamen elkaar na jaren tegen.
Ze keken
En zwegen.
De woorden waren op.
Weg gestreken.
.

dinsdag 29 januari 2019

Participatie

Participatiemaatschappij.
Geweldig.
Ik ben vóór.
Participeren met onze regering.
Ik ben inmiddels al wat ouder.
Ik heb geen steunkousen.
Maar wie weet in de toekomst.
Dan zit ik op de bank en een minister zit op de knieën voor me en trekt me de kousen aan.
Mooi.
Ik denk aan Rutte.
Welke minister zal mijn billen vegen?
Wie zal mijn neus snuiten?
Wie betaalt mijn premies?
Komt wel goed.
Ik maak me geen zorgen.
De liefdevolle zachte handen van ministers, staatssecretarissen en volksvertegenwoordigers.
Participatie.
Mooi.
Ik verlang er naar.

zondag 27 januari 2019

Goede doelen

Miljoenen mensen geven elke maand geld aan goede doelen.
Dat ze dat doen via loterijen is slechts bijzaak...

Mijn pa

Ik lig in bed.
Ik kan niet slapen.
Een kinderliedje speelt door mijn hoofd.

Mijn vader is 97 jaar geworden.
Ondanks zijn oorverdovende doofheid is hij altijd opgewekt gebleven.
Zelfs toen zijn lichaam het af liet weten.
De verzorging mocht hem graag.
Tot het laatste moment was hij helder.

Hij was een diep gelovig Christen en betekende ook in die hoedanigheid veel voor anderen.
Velen zijn mede door hem in het christelijk werk terecht gekomen dienstbaar geweest.
In binnen en in buitenland.
Een van hen is Anne van der Bijl.
De latere stichter van het bekende Open Doors.
Hij leidde de begrafenisdienst.

Pa had een, soms wat naïeve, kijk op het leven en veel humor.
Zo vertrouwde hij ons toe:
- Ik hou heel veel van de Heer maar ik hoef er nog niet naar toe -

Tot het niet meer ging, vermoedelijk was hij toen al over de 90, zong hij elke morgen zodra hij moeizaam maar opgewekt uit bed klom het volgende kinderliedje.

- Dank U voor deze nieuwe morgen.
- Dank U voor deze nieuwe dag.
- Dank U dat ik met al mijn zorgen.
- Bij U komen mag.

Tja.
Mijn pa.
.

zaterdag 26 januari 2019

Verkouden

Als je dan na zo'n hevige hoestpartij uitgeput in je kussen terugzakt begint een oud en ongestemd kerkorgel afgrijselijk te fluiten, te piepen, te kraken en andere ondefinieerbare klanken uit te stoten.
Je besluit je daar niets van aan te trekken en gewoon te gaan slapen.
Vergeet het maar.
Overeind om de laatste restjes weg te hoesten.
Moe maar tevreden zak je terug in de kussens.
Eventjes.
Dan slaat de verschrikkelijke hoestkriebeltreiteraar weer toe en alles begint weer opnieuw.
Gelukkig val je dan eindelijk tegen de morgen in slaap.
Totdat het telefoonalarm afgaat.
Schijn ik per ongeluk aangezet te hebben.

Nou ja, zo'n nacht dus.
.

Dooien

Ach.
Je moet maar zo denken.
Als dooie heb je massa's collega's

Ik hou van jou

Rozengeur en maneschijn.
Kan in een zomernacht verrukkelijk zijn.
Onnodig om daar op te wachten.
Het kan in alle nachten.
Zelfs overdag bij winterkou.
Zeg gewoon: "ik hou van jou".
.

Honden en katten

Niemand heeft me nog uit kunnen leggen waarom katten en honden lief zijn en je er van af moet blijven, wat ik overigens ook vind, maar waarom andere dieren gedood, gesloopt en gegeten mogen worden.

Waarom krijgen katten en honden op dierendag een extra stukje vlees?