Commentaar, Gastenboek en/of Andere Zaken.

- Commentaar kan geleverd worden door via reacties (onder mijn berichten) te reageren.
- Mail kan via het envellopje dat onder mijn berichten staat.

- Het tekenen van het gastenboek kan met klikken op:

>>>>>>> G A S T E N B O E K <<<<<<<

--> In rechterkolom staat het Blogarchief.
--> In rechterkolom staat het Labelarchief.
--> Voor terug bladeren weblog zie onder de pagina:
Oudere Berichten

================================

================================Klik op het beeld voor meer gegevens.

================================


================================
>>>> Mijn video's op YOUTUBE <<<<

(Kies video, plaats muis op
beeld en
klik daarna op pijl
of ga rechtstreeks naar mijn
video kanaal KLIK HIER)

Hoi allemaal

Hoi allemaal
Een groet van mij, Emanuele, uit het verre Italië. Veel plezier op de weblog van mijn opa.

dinsdag 20 november 2007

Alpha-Online

KLIK HIER als je de nieuwste alpha-online als pdf wilt downloaden.
- Klik op de Titel voor de website.

-

Ach, zomaar een Bijbeltekst

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt.


(Psalm 1 vers 1 tot 4)

Ach, zomaar een Bijbeltekst

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt.


(Psalm 1 vers 1 tot 4)

Sinterklaas kleurplaten

Mochten er onder de lezers nog ouders of grootouders zijn met kleine kinderen in de familie dan kunnen zij met een KLIK op een site komen waar mooie Sinterklaas kleurplaten te downloaden zijn.

-

Gruwelijk onrecht.

Enige tijd geleden maakte ik melding van "Een Leger Van Licht", een boek van Anne van der Bijl.
Inmiddels heb ik dat bijna uitgelezen.
Ik moet toegeven, met moeite.......

Uiteraard was me al voldoende bekend hoe het er toegaat in de bezette Palestijnse gebieden.
Ondanks dat, is het schokkend om een verslag te lezen van iemand die je kent en waarvan je weet dat hij probeert geen partij te kiezen.
Dat maakt het verslag nog indrukwekkender en afschrikwekkender.
Verfrissend te lezen dat niet elke Christen kritiekloos achter Israël aanhobbelt.
Voor Anne en Christenen daar, is het enige afdoende antwoord op het mensonwaardig gedrag van een z.g.n. beschaafd land als Israël een leger van licht, léés een leger van liefde.

Zij die mijn vorige berichten lazen weten dat ik er ook zo over denk maar ik besef tevens dat het voor mij een bijna onmogelijke opgave zou zijn.
Tijdens het lezen voel ik me woedend en opgewonden worden.
Haat wordt begrijpelijk en invoelbaar.

Begrijpt Israël niet dat ze levende tijdbommen kweken door hun schofterig en mateloos arrogant gedrag? Heeft ze niet in de gaten wat er geestelijk gebeurt met de jonge mensen die ze als soldaat de rotzooi laten opknappen en wat de gevolgen zijn voor de rest van hun persoonlijk leven en uiteindelijk ook voor het land?
Waarschijnlijk niet, weinig landen hebben dat in de gaten of nemen dit serieus.
Kijk maar naar eigen land, naar de U.S.A. of welk land dan ook.
Kwaad slaat op jezelf terug.

Men heeft me wel eens antisemitisch gedrag verweten.
Ten onrechte.
Ik heb bewondering voor het jodendom en zou er trots op zijn als ik zelf jood zou zijn.
Maar ik zou me schamen voor dat wat mijn broeders flikken in het land waar uiteindelijk mijn roots liggen.

Stenen gooiende jongen doodslaan, na die eerst in een zak te hebben gewikkeld hebben.
Je zou eens vies van het bloed kunnen worden.
Zwangere vrouw niet doorlaten naar het ziekenhuis waardoor de baby sterft.
Lachende soldaten.
Getreiter bij de wachtposten.
Vernietigde huizen.
Verbieden om water en voedsel te halen.
Eindeloze voorbeelden.
En dat veroorzaakt door mensen die zelf familie hebben en daar van houden.

Hoe is het mogelijk dat Israël, terwijl dit gedrag bekend is, zoveel steun krijgt van de westerse wereld?
Hoe kan het dat Christenen zich zonder meer achter Israël stellen?
Schuldgevoel?
Zijn ze bang dat ze tegen God ingaan?
In de Bijbel staan profetieën over de terugkeer van de joden naar het beloofde land.
Als dat zo is dan is God best in staat om dat te regelen.
We hoeven dan echt niet God te helpen met steun bij daden die walgelijk en gewoon on-christelijk zijn.
Christenen die zich achter dit ongelooflijk immoreel gedrag scharen zijn er medeschuldig aan.

Een bezetting die nu al tientallen jaren duurt.
Wij waren het na 5 jaar meer dan zat.

Enige jaren na de holocaust vonden er al misselijk makende toestanden plaats tegenover de Palestijnen.
Hoe is het mogelijk?
Aan de andere kant, wij Nederlanders deden vlak na de oorlog waarin we zo hebben geleden hetzelfde in Indonesië met de z.g. politionele acties.
Politioneel.......
Dat klinkt beter.

Soldaat, waar dan ook, hoe weet je dat je aan de goede kant staat?
Denk je daar wel eens over na of voer je gewoon de plichten van je beroep uit?

Een wapen is een moord werktuig en kan als een vloek op je terug slaan.
Ik ben niet zonder meer tegen het gebruik er van.
Ik besef dat het een moeilijk probleem is.
Bedenk echter wel dat men altijd met een negatieve handeling bezig is.
Een wapen is een werktuig gemaakt om te doden.
Slechts bij uitzondering heeft een negatieve handeling een positief resultaat.

DQ

-

De Lof der Jenever (fragment) --> [http://www.dbnl.org/]

De Lof der Jenever (fragment)

Opgedragen aen de Burgeren en Inwoonderen der Steden Keulen, Rhynberk, Schiedam, Weesp, en Amsterdam; mitsgaders Aan alle Moutwyn- en Jenever-Stookers, Koopers en Verkoopers, in 't groot en klein.


Indien ooit iemant schreef tot voordeel
Van iets dat na zyn zin of oordeel,
Verdiende een algemeenen lof,
Ik kies hier geen geringe stof.
Laet andren in hun Dichten melden
De roem van Mavors Oorlogshelden,
Of zingen op een zoeter toon
Den lof van Venus en haar' Zoon;
'k Zal zingende de lof verbreyen
Van Moutwyn en Jeneverbeyen.
APOLLO, die door uwe macht
Der Dicht'ren brein vervult met kracht,
En maekt hun doffe geesten vaerdig,
Vergeef my, zoo ik u te onwaerdig
Voorby treê; en aen and'ren smeek,
Om hulpdrank, uit een and're Beek,
Als eertyds, door de Hengstepooten,
Op Helicon is voortgesproten.
ô Milde Ceres! laet uw Graen,
Laet Boomgod, laet uw' Vruchten staen;
Kom Graengodes, en milde Gever,
Besproei my met een glas Jenever,
Getapt uit 't allerbeste Vat,
Dat immer Keulenaer bezat;
Wil door die Vocht myn Geest verlichten;
Versterk myn Brein, en help my Dichten
Gy alle die de Bess' en Mout,
In koper, glas, in tin, en hout,
Met stukken, vaten, pinten, stoopen,
(De heele Waereld door) verkoopen.
Beroemde Waterstad aen 't Y,
Rhynberkse, Keulse Burgery,
Schep Weesop, neem Schiedam behagen,
Dat ik dit Dicht u op kom dragen.
Behoed, bescherm dan voor de Nyt
Deez' lof die uwen lof verbreid.
Wie lust heeft om zich te vermaken,
Beschouw de waereldlyke zaken,
Met een gestilt bedaerd gemoed,
En zie eens wat Jenever doed.
Dan zal hy zonneklaer bemerken,
Wat dat hy op den Mensch kan werken.
Hoe dat de Steêman hem bemind.
Wat vreugde in hem den Krygsman vind.
Wanneer hy drinkende gezeten,
Gevaer en moeite heeft vergeten.
De Zeeman op de Pekelplas
Verquikt, wanneer 't gevulde glas,
In spyt van klippen, winden, baren,
Hem spotten doet met doodsgevaren.
De Landman, die de Aerd doorploegt,
Die zingt verheugt en wel vernoegt;
En, dreigt hem d'arbeit te versmachten,
Jenever geeft hem nieuwe krachten.


Robert Hennebo (ca. 1685-ca. 1737)
uit: De lof der jenever (1718)
meer: KLIK

-

Flightsimulator

Degene die hier vaker kijkt kan weten dat ik zeer geïnteresseerd ben in de luchtvaart.
Maar dan wel de burgerluchtvaart.
De militaireluchtvaart vind ik gruwelijk zoals ik dat van al het wapentuig vind.
-
Bij de Volkskrant vond ik een filmpje over de flightsimulator van Microsoft.
Dat is niet zomaar een spelletje.
Wil je daar goed mee uit de voeten kunnen, zal je je heel wat techniek eigen moeten maken.
Anders wordt je inderdaad een brokken-piloot.
-
Zelf heb ik er weinig mee gedaan, hoewel het erg boeiend is, maar het kost me teveel tijd.
Als ik alles wil doen wat ik leuk vind met een computer, zit ik de hele dag achter dat ding.
En dat wil ik niet.
Enfin, hieronder het filmpje.

DQ

Flightsimulator

Zo maar wat.

Kijk, dat is nou jammer.
Het lijkt er op dat ons bezoek aan Andalucía volgend jaar niet door kan gaan op de dagen die we graag zouden willen.
Hopelijk zijn er andere mogelijkheden.
Bijv. dat de burgemeester zijn huis voor die tijd aan ons afstaat.........
Kleine kans, maar geen probleem als een ander een goede daad wil verrichten.

Inmiddels staan er zo'n 200 items in mijn weblog.
Misschien moet ik wat rustiger aan doen.
Het wordt wel wat veel.
Iemand die er door heen bladert moet er zo langzamerhand enige tijd voor uittrekken.
Dus, even wat kalmer aan........?

-

Grammofoonplaten

Hieronder staat een link naar een filmpje van de Volkskrant.
Leuk dat ik het tegenkwam.
Leuk omdat ik nog veel grammofoonplaten heb.
De moeilijkheid was deze om te zetten in MP3.
Het kan wel maar is tamelijk omslachtig.
Sinds kort bezit ik een speler die via USB rechtstreeks gekoppeld kan worden aan de PC.
Dat maakt het een stuk simpeler.
Ik weet dat het erg veel tijd kost waarbij dan ook nog de audio bewerking komt.
Het lijkt me het beste om een min of meer vaste opstelling te maken.
Gesleep van speler en PC lijkt me niks.
Zo'n opstelling lijkt me ook handig bij video bewerking.

De winter komt er aan.
Ik zie wel.

-